Obszar praktyki

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i osób prawnych w następujących dziedzinach:

 1. prawo karne, w tym w sprawach o wykroczenia,
 2. prawo cywilne, w tym w szczególności:
  • w sprawach z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych,
  • w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
  • w sprawach z zakresu prawa lokalowego,
  • w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 3. prawo podatkowe,
 4. prawo rodzinne, w tym w szczególności w:
  • sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
  • sprawach o alimenty,
  • sprawach o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Kancelaria świadczy swoje usługi w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, w tym także sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia),
 • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa administracyjnego oraz podatkowego, w tym również sporządzanie pism procesowych (wniosków, skarg, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, podatkowym oraz sądowoadministracyjnym),
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej oraz samorządowej,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism oraz projektów umów,
 • pomoc w negocjacjach oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • obsługę prawną przedsiębiorców.